Liên hệ

LÀM THẾ NÀO LIÊN HỆ VỚI iSingle.vn ?

Liên hệ Hỗ trợ

Có một câu hỏi cần iSingle.vn hỗ trợ ? Vui lòng gửi mail về [email protected] với nội dung sau:

Tiêu đề: Yêu cầu hỗ trợ
Nội dung bao gồm:
1. Họ và tên
2. Số điện thoại
3. Địa chỉ email (đăng ký tại iSingle.vn)
4. Nội dung yêu cầu hỗ trợ

Liên hệ Báo lỗi

Vui lòng gửi mail về [email protected] với nội dung sau:

Tiêu đề: Yêu cầu hỗ trợ/Báo lỗi kỹ thuật
Nội dung bao gồm:
1. Họ và tên
2. Đường dẫn hồ sơ của bạn
3. Địa chỉ email (đăng ký tại iSingle.vn)
4. Nội dung yêu cầu hỗ trợ/báo lỗi kỹ thuật

Tiết lộ Lỗ hổng bảo mật

Nếu bạn là một nhà nghiên cứu bảo mật và đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến iSingle.vn, xin vui lòng thông báo với chúng tôi qua email [email protected]
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo