Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng tại iSingle.vn

Thỏa thuận sử dụng là các thỏa thuận mang tính pháp lý giữa iSingle.vn với thành viên đăng ký trên trang web của iSingle.vn về việc truy cập tới trang web của iSingle.vn tại địa chỉ: iSingle.vn và về tất cả dịch vụ, tính năng, nội dung và các ứng dụng nào được giới thiệu trên trang web iSingle.vn và các trang web con (các tên miền con - subdomain) được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này (sau đây gọi chung là website).

Khi truy cập và sử dụng website iSingle.vn, bạn đã hiểu và cam kết tuân thủ mọi quy định được nêu ra trong điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng dưới đây.

Đăng Ký Tài Khoản

Bạn phải trên 18 tuổi, có đầy đủ quyền công dân để xem xét và chịu trách nhiệm với những điều khoản của chúng tôi đưa ra khi làm thành viên của iSingle.vn. 

Làm thành viên của iSingle.vn nghĩa là bạn đã đồng ý cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ nhất về bản thân bạn theo hướng dẫn trong phần đăng ký sử dụng; đồng thời duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới và đầy đủ nhất. 

iSingle.vn có quyền tạm dừng hoặc đình chỉ vĩnh viễn việc sử dụng Tài Khoản của bạn và từ chối quyền sử dụng dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ) của bạn tại thời điểm hiện tại hoặc sau đó nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin không chính xác, không đầy đủ, hoặc không phù hợp với quy định của luật pháp nhà nước CHXHCN Việt Nam. iSingle.vn giữ quyền tạm khóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức với bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với bạn cũng như bên thứ ba.

Bảo Mật Tài Khoản

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát mật khẩu của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành động có liên quan đến tài khoản của mình tại iSingle.vn. 

Ban quản trị iSingle.vn có thể truy cập, lưu giữ và cung cấp thông tin Tài Khoản của bạn với sự đồng ý của bạn hoặc trong trường hợp luật pháp nhà nước CHXHCN Việt Nam cho phép hoặc yêu cầu. 

Trong mọi trường hợp, iSingle.vn cam kết đảm bảo đảm quyền riêng tư của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Xem chi tiết về quyền riêng tư tại đây.

Đăng Tải Nội Dung

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả pháp lý về những nội dung (văn bản, phim, hình ảnh, âm thanh) mà bạn đăng tải lên iSingle.vn. 

Ban quản trị iSingle.vn được quyền xoá các thông tin do bạn đăng tải nếu nhận thấy các thông tin đó không đúng hoặc không phù hợp. Đặc biệt là những nội dung sau:

  1. Những nội dung liên quan nói xấu, xuyên tạc, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  2. Những nội dung vi phạm, đi ngược với các quy định, nguyên tắc, chỉ thị hoặc hướng dẫn của Pháp Luật, của các cơ quan thuộc Chính phủ, hoặc bất kỳ cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền nào khác.
  3. Những nội dung cấu thành tội phạm trong bộ Luật Hình Sự Việt Nam.
  4. Những nội dung trái với Luật Công Nghệ Thông Tin Việt Nam.
  5. Những nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, kích động trong và ngoài nước.
  6. Giả mạo thông tin và che giấu nguồn gốc của nội dung được đăng tải trên iSingle.vn.
  7. Đăng tải các nội dung liên quan đến việc quảng cáo, rao bán các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.
  8. Đăng tải, truyền bá những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc những nội dung mà bạn không có quyền đăng tải.
  9. Phá hoại hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng trong việc truy cập và trao đổi thông tin với iSingle.vn hoặc các website khác.
  10. Quấy rối, làm phiền, xúc phạm, làm tổn hại đến quyền riêng tư các thành viên khác trên iSingle.vn.

Ngoài ra, đối với những nội dung là âm thanh, hình ảnh và phim, bạn chỉ được sử dụng các nội dung thật của chính bạn trên tất cả dịch vụ của iSingle.vn. Bạn đồng ý không sử dụng hình ảnh trong truyện tranh, hình đồ vật, hoặc hình của người khác. 

Không được đăng những nội dung bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm bí mật đời tư của những người khác. 

Vi phạm những qui định trên có thể dẫn đến việc tạm khóa hoặc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bạn.

Sử Dụng Cookie

Bạn đồng ý cho chúng tôi thiết lập các tập tin cookie trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào website để cung cấp những dịch vụ phù hợp nhất đến bạn theo quy định của pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bạn đồng ý cho phép các công ty quảng cáo do chúng tôi chỉ định được truy cập các tập tin cookie này.

Sở Hữu Trí Tuệ

Bạn đồng ý cho phép iSingle.vn không phải trả tiền bản quyền và được quyền sử dụng lại các thông tin mà bạn đăng tải lên website. iSingle.vn quyền chuyển nhượng và trao đổi các nội dung này với đối tác thứ ba. 

Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kì nội dung nào của iSingle.vn

Thay Đổi , Chấm Dứt Dịch Vụ

iSingle.vn giữ quyền thay đổi, ngừng tạm thời hoặc ngừng vĩnh viễn dịch vụ bao gồm cả nội dung bạn đã đăng. Bạn đồng ý rằng iSingle.vn không chịu nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

Bạn đồng ý nhận được những thông điệp, thông báo, giới thiệu sản phẩm, mời tham gia những sự kiện mà iSingle.vn hoặc đối tác có ủy quyền của iSingle.vn tổ chức. 

Chúng tôi có thể gửi thông điệp cho bạn trực tiếp trên website, qua thư điện tử, thư thông thường hoặc điện thoại, SMS. Trong mọi trường hợp bạn đồng ý rằng thông báo đầy đủ nhất là thông báo được niêm yết trên website của iSingle.vn.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của iSingle.vn, bạn đã đồng ý rằng iSingle.vn, công ty mẹ, công ty con, đại lý, chi nhánh, các viên chức và các nhân viên của chúng tôi, các tổ chức liên kết và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và yêu cầu bồi thường do việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên iSingle.vn, việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành gây ra.

Thay Đổi Thỏa Thuận Sử Dụng

Nội dung Thỏa Thuận Sử Dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên website iSingle.vn. Bạn có trách nhiệm cập nhật những thay đổi trong Thỏa Thuận Sử Dụng . Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn sau khi Thỏa Thuận Sử Dụng được thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu, đồng ý và sẽ tuân theo quy định mới. Những thỏa thuận ghi trong điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn đăng nhập dịch vụ của chúng tôi.

iSingle.vn được quyền xóa bỏ tư cách thành viên, thậm chí truy tố trước pháp luật nếu bạn vi phạm một trong những thỏa thuận đã quy định ở trên.
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo